Motto: Unde informatia conteaza !..
https://www.infotravelromania.com
Acasa | Asociatii turism | Linkuri turism | Stiri | Targuri turism | Reviste turism | Hoteluri Bucuresti | Fotografii |
  Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |
  Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
| Contact
Litoral 2016 Grecia| Oferte litoral 2016 Grecia | Oferte litoral 2014 Romania| Cazare litoral Romania
vrem un like! blog INFOTRAVELROMANIA Twitter InfoTravelRomania YouTube InfoTravelRomania
 
  Singurele informatii oficiale se regasesc pe adresa: www.iata.org/worldwide/europe/romania
  Agentie noua | Brevet turism |  Contract de calatorie |  Acreditare IATA | Partener extern | Circulatie turistica |  Lectii turism

Cere oferta personalizata de la toate agentiile de turism

 

Criterii de acreditare IATA

IATA Romania – Iunie 2007
CRITERII DE ACREDITARE IATA A UNEI AGENTII DE TURISM


Pentru ca o cerere de acreditare sa fie incununata de succes, exista anumite criterii ce trebuie respectate. Aceste criterii decurg din prevederile Rezolutiei 818 aprobate si adaptate la conditiile locale. Acreditarea IATA nu va fi atribuita unui solicitant daca aceste minime criterii nu sunt indeplinite si mentinute pe tot parcursul perioadei in care agentul apare pe lista agentilor acreditati IATA.
Puteti descarca integral textul Travel Agent's Handbook - Rezolutia 818 de pe pagina:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/tah.htm

CRITERII GENERALE
Fiecare solicitant trebuie sa verifice daca indeplineste urmatoarele criterii pentru acreditarea IATA:

Agentia de Turism este inregistrata ca societate comerciala conform legislatiei in vigoare de cel putin 2 ani si detine Licenta de Turism valabila de cel putin 6 luni;
Denumirea juridica a Agentiei de Turism nu contine numele «IATA» sau numele unei Companii Aeriene;

Agentia de Turism nu isi desfasoara activitatea intr-un spatiu comun cu o Companie Aeriana sau cu un GSA (General Sales Agent);
Agentia de Turism nu desfasoara in paralel activitate ca GSA sau companie aeriana sau consortiu de companii aeriene;

Conducerea administrativa, actionarii, patronii si angajatii cu functii de conducere ai Agentiei de Turism nu au fost facuti vinovati de frauda calificata, inselatorie sau
faliment si nu au fost administratori sau au detinut actiuni intr-o alta Agentie de Turism acreditata IATA care sa fi fost declarata in intarziere de plata si care mai are obligatii
financiare fata de Companiile Aeriene;

Agentia de Turism are acces la un sistem de rezervari acceptat de catre BSP Romania (Amadeus, Galileo, Worldspan) si Internet;
Agentia de Turism dispune de personal competent si calificat pentru emiterea si raportarea biletelor in sistem BSP;

Emiterile in sistem BSP trebuie acoperite printr-o scrisoare de garantie bancara. Detalii in criteriile financiare si in Capitolul 14 al BSP Manual for Agents.

Conform Rezolutiei 818 / pct. 3.2.5, o cerere de acreditare a unui Head Office / Branch Office se aproba/respinge in maxim 15 zile de la verificarea documentatiei si publicarea intentiei de acreditare.

Pentru STP-uri si STDO-uri, sunt necesare numai 5 zile lucratoare.

Se accepta si se publica numai cererile de acreditare corect completate si insotite de toate documentele necesare!

Daca dosarul este complet si corect, se va emite un invoice pentru achitarea urmatoarelor taxe:
Application Fee (nerambursabila in cazul respingerii dosarului)
Entry Fee

In perioada de analizare a cererii:
Se va efectua o verificare a spatiului, a masurilor de siguranta si a personalului;
Se va calcula nivelul garantiei bancare;
Se vor emite contractele Passenger Sales Agency Agreement (PSAA) si Addendum la PSAA, ce vor constitui baza legala pentru validarea si emiterea documentelor in sistem
BSP

SEDIUL
Agentia de Turism trebuie sa aiba un program de lucru continuu (minim 5 zile pe saptamana, 8 ore pe zi pe tot parcursul anului) si un sediu personalizat si propice desfasurarii activitatii specifice.

Locatia poate fi acreditata si daca sediul este:
- special creat pentru organizarea pachete lor turistice si emite documente de transport pentru aceste pachete turistice (HO – Head Office / BR – Branch Office), sau este
- o filiala a unui agent acreditat IATA situata in sediul unei organizatii, uzina sau firma comerciala si emite documente de transport pentru nevoile interne ale organizatiei, uzinei
sau firmei comerciale respective (STP – Satellit Ticket Printer), sau este
- locatia unui printer satelit la sediul unui subagent al unei Agentii de Turism acreditate IATA
(STDO – Satellite Ticket Delivery Office), sau este
- o locatie in care se emit numai bilete electronice (ETL – Electronic Ticketing Location).

Sediul nu poate fi situat intr-un spatiu in care mai functioneaza o Companie Aeriana sau un GSA.
Sediul va fi dotat cu un sistem de rezervari (CRS – Computer Reservation System) acceptat de BSP Romania (Amadeus, Galileo, Worldspan).

Pe piata romaneasca se folosesc numai bilete automate (OPTAT si bilete electronice - ET). Bilete pe suport de hartie (OPTAT) vor fi distribuite doar in momentul instalarii imprimantei de bilete; nu este cazul pentru ETL. Va rugam sa retineti ca distributia biletelor de hartie se suspenda incepand cu data de 01 ianuarie 2008, doarece biletele se vor emite 100% in format electronic.

SECURITATEA SEDIULUI
Sediul fiecarei locatii acreditate si seiful/camera de valori folosite pentru a depozita
documentele de transport (STD – Standard Traffic Document) vor fi in concordanta cu
IATA Romania – Iunie 2007 3
urmatoarele standarde minime sau echivalentul lor asa cum au fost stipulate in Rezolutia 818,
Sectiunea 5 sau Sectiunea 2.6 pentru ETL:
toate caile de acces in sediul fiecarei locatii aprobate vor fi in mod eficient protejate in afara
orelor de program;
orice alte posibile puncte de acces ca luminatoare, ferestre, etc. vor fi protejate cu sisteme
de alarma;
imprimanta de bilete va fi protejata impotriva accesului persoanelor neautorizate si nu va fi
permisa indepartarea neautorizata a stocului de bilete din aceasta;
STD-urile, CIP-urile (Carrier Identification Plate) si AVP-ul (Agent’s Validator Plate) vor fi
pastrate in seif;
sediile vor fi protejate de sistem de alarma sau alte masuri de securitate.
O locatie ETL nu va detine stoc de STD-uri sau CIP -uri, prin urmare nu este necesar sa detina
un seif.
Sediul locatiei aprobate IATA este subiectul unor inspectii periodice. In cazul in care sediul nu
mai indeplineste conditiile minime de securitate, Agency Services Manager va actiona confom
Rezolutiei 818, Sectiunea 5.3 – 5.8.
SEIFUL
Stocul de documente de transport ne -emise al fiecarei locatii aproba te IATA va fi pastrat intrun
seif de otel cantarind nu mai putin de 182kg incastrat, cimentat sau altfel asigurat in podea
sau perete pentru a preintampina mutarea lui sau scoaterea din agentie; se admite folosirea
unei camere de valori sau a unui seif neasigurat in podea sau zid numai daca acesta
cantareste mai mult de 500 kg si cu acordul in scris al Agency Services Manager.
In cazul in care exista o camera de valori, Agency Services Manager se va asigura ca este
conform prevederilor normelor europene (European Certification Board Security Systems –
EN-1143-1).
In plus, pentru a mentine securitatea standardelor descrise in acest paragraf, agentii se vor
asigura ca stocul de documente de transport si placutele de validare nu sunt accesibile
persoanelor neautorizate sau nu sunt lasate neprotejate. De asemenea, trebuie retinut ca CIP -
urile si AVP-ul vor fi pastrate separat de stocul de STD-uri.
CALIFICAREA PERSONALULUI
Pentru obtinerea acreditarii, solicitantul trebuie sa aiba personal competent si calificat pentru
vanzarea, emiterea si raportarea corecta in sistem BSP. Astfel, Agentia de Turism trebuie sa
angajeze cu norma intreaga si cu contract permanent cel putin 1 persoana care sa detina:
1.a IATA/UFTAA Standard Course sau IATA/UFTAA Foundation Course sau Basic Air
Fares & Ticketing efectuat si atestat de IATA, TAROM/ANAT sau o alta companie aeriana
membra IATA sau
1.b Experienta practica timp de minim 24 de luni consecutive in ultimii 4 ani ca angajat
intr-o agentie acreditata IATA sau in departamentul de ticketing al unei companii aeriene;
2. CRS Air Fares & Ticketing Certificate;
3. BSP Procedures.
IATA Romania – Iunie 2007 4
Important:
Cursul BSP Procedures se sustine de catre biroul IATA Romania si trebuie urmat intr-un
interval de cel mult 2 luni de la acreditare;
Administratorul Agentiei de Turism trebuie sa se asigure ca aceste criterii sunt indeplinite in
permanenta, inclusiv in perioadele de concediu de odihna, concediu medical sau alte
perioade de absenta ale persoanei calificate;
Pentru sucursale (Branch Office), se a plica aceleasi criterii ca pentru Head Office.
CRITERII FINANCIARE
La data de 01 Iunie 2007 au intrat in vigoare noile criterii financiare, disponibile pe:
http://www.iata.org/worldwide/europe/romania
Local Criteria – Finances
Pentru primii 2 ani de operare, Agentul va acoperi cu un procent de 100% media pe 35 de zile
a vanzarilor (Amount at Risk), furnizand o garantie financiara sub forma unei scrisori de
garantie bancara sau polita de asigurare (Astra sau Omniasig).
Valoarea minima a garantiei financiare va fi de 30,000 EUR.
Dupa primii 2 ani de functionare agentul poate beneficia de reduceri asa cum este specificat in
Local Criteria – Finances.
NUMELE
Numele folosit de un solicitant nu trebuie sa fie acelasi sau in mod intentionat asemanator cu
cel al unei companii aeriene membre IATA, sau chiar IATA. Sediul firmei nu trebuie sa fie
identificat ca un birou al unui Membru IATA sau al unui grup de Companii Membre IATA.
STANDARD DE AFACERE
Solicitantul, sau oricare dintre directorii sai sau actionarii pincipali (sau persoane care
actioneaza in numele acestora), directori sau directori adjuncti nu trebuie sa fi avut consemnari
de violare voita a obligatiilor financiare de-a lungul activitatii si nici declaratii de faliment.
MANAGEMENT
Nici o persoana care este director sau care detine un interes financiar sau pozitie de
conducere in firma care depune cererea de acreditare nu trebuie sa fi fost director sau sa fi
avut un interes financiar sau sa fi ocupat o functie de conducere intr-o agentie care a fost
exclusa de pe lista agentilor acreditati sau intr-o agentie care este sub incidenta unei declaratii
de default si care are inca datorii comerciale sau intr-o agentie ale carei datorii comerciale au
fost acoperite total sau partial prin recurgerea la polita de asigurare sau garantia financiara. Un
astfel de solicitant ar putea obtine acreditarea daca Agency Services Manager este convins ca
acesta nu a luat parte la faptele sau omisiunile care au cauzat eliminarea sa de pe lista
agentilor acreditati sau default-ul, sau daca este convis ca solicitantul va respecta termenii
Contractului de Agent, precum si celelalte rezolutii in vigoare.
IATA Romania – Iunie 2007 5
GENERAL SALES AGENT - GSA (Agent General de Vanza ri)
Solicitantii nu trebuie sa fi fost desemnati de vreo companie aeriana ca GSA pentru tara in
cauza sau pentru o parte a acesteia. (Un GSA este o agentie care a fost imputernicita de o
companie aeriana sa o reprezinte cu scopul de a supraveghea vanzarile intr-un teritoriu definit
si care este remunerat corespunzator).
DOCUMENTE NECESARE
Dosarul care se depune la sediul IATA Romania trebuie sa contina:
HEAD – OFFICE
Cererea standard de acreditare / Application Form – IATA Accreditation (HO/BR) in
original transmisa intr-un singur exemplar completat corect si in intregime, semnat de
patronul/actionarii firmei;
Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul nostru de Customer Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_forms.htm
1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in scopuri de
TVA (Agentul trebuie sa aiba minimum un an de existenta si cel putin 6 luni activitate de
vanzare bilete de avion. Aceasta cerinta nu se aplica in cazul sucursalelor - Branch Office);
1 copie dupa un Certificat Constatator emis de Ministerul Justitiei / Oficiul Registrului
Comertului. Acest document nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile la data depunerii
dosarului la biroul IATA Romania si trebuie sa contina datele de identificare, capitalul
social, asociatii, administratorii, obiectul de activitate (activitate principala: 6330 – Activitati
ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica), puncte de lucru;
1 copie dupa Licenta de turism;
1 copie dupa Brevetul de turism si Cartea de Munca (sau document similar) a
detinatorului brevetului pe baza caruia s-a obtinut licenta de tu rism (copia se verifica cu
originalul);
1 copie dupa Contractele de angajare sau Cartile de Munca (sau document similar) ale
agentilor de ticketing (copia se verifica cu originalul);
1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale absolvite de agentii
de ticketing;
1 copie dupa ultimul Bilant si Cont de Profit si Pierdere;
1 copie dupa ultima Balanta Analitica;
Notele explicative aferente ;
1 Scrisoare de bonitate de la banca din care sa reiasa ca Agentul este un bun
colaborator;
1 copie dupa Polita de asigurare impotriva falimentului;
Doua fotografii ale agentiei (interior si exterior);
Foaie cu antet;
1 copie a documentului de livrare a seifului, din care sa reiasa greutatea acestuia; (nu
este necesar pentru ETL)
1 scrisoare de la CRS din care sa reiasa ca Agentul este utilizator al sistemului de
rezervari si ca minim o persoana a fost instruita pentru emiterea automata a biletelor;
Conturile EUR/RON si banca la care sunt deschise acestea.
La primirea dosarului se va emite un invoice pentru suma de: 350 EUR Application Fee
(nerambursabila) + 540 EUR Entry Fee, la care se adauga TVA 19%. Pentru ca procedura de
acreditare sa fie demarata, trebuie facuta dovada platii acestui invoice.
Durata aproximativa pentru obtinerea acreditarii: 4 saptamani.
IATA Romania – Iunie 2007 6
BRANCH - OFFICE
Cererea standard de acreditare / Application Form – IATA Accreditation (HO/BR) in
original transmisa intr-un singur exemplar completat corect si in intregime, semnat de
patronul/actionarii firmei;
Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul nostru de Customer Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_forms.htm
1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in scopuri de
TVA
1 copie dupa un Certificat Constatator emis de Ministerul Justitiei / Oficiul Registrului
Comertului. Acest document nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile la data depunerii
dosarului la biroul IATA Romania si trebuie sa contina datele de identificare, capitalul
social, asociatii, administratorii, obiectul de activitate (activitate principala: 6330 – Activitati
ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica), puncte de lucru;
1 copie dupa Licenta de turism;
1 copie dupa Brevetul de turism si Cartea de Munca (sau document similar) a
detinatorului brevetului pe baza caruia s-a obtinut licenta de turism (copia se verifica cu
originalul);
1 copie dupa Contractele de angajare sau Cartile de Munca (sau document similar) ale
agentilor de ticketing (copia se verifica cu originalul);
1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale absolvite de agentii
de ticketing;
1 copie dupa ultimul Bilant si Cont de Profit si Pierdere;
1 copie dupa ultima Balanta Analitica;
Notele explicative aferente ;
Doua fotografii ale agentiei (interior si exterior);
Foaie cu antet;
1 copie a documentului de livrare a seifului, din care sa reiasa greutatea acestuia; (nu
este necesar pentru ETL)
1 scrisoare de la CRS din care sa reiasa ca Agentul este utilizator al sistemului de
rezervari si ca minim o persoana a fost instruita pentru emiterea automata a biletelor.
La primirea dosarului se va emite un invoice pentru suma de: 350 EUR Application Fee
(nerambursabila) + 320 EUR Entry Fee, la care se adauga TVA 19%. Pentru ca procedura de
acreditare sa fie demarata, trebuie facuta dovada platii acestui invoice.
Durata aproximativa pentru obtinerea acreditarii: 4 saptamani.
IATA Romania – Iunie 2007 7
SATELLITE TICKET PRINTER – Rezolutia 800b
Cererea standard de acreditare / Application Form Satellite Ticket Printer - STP in
original transmisa intr-un singur exemplar completat corect si in intregime, semnat de
patronul/actionarii firmei;
Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul nostru de Customer Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_forms.htm
1 copie a documentului de livrare a seifului, din care sa reiasa greutatea acestuia (seiful
nu este necesar daca nu se pastreaza stoc suplimentar pe langa cel existent in imprimanta
de bilete).
La primirea dosarului se va emite un invoice pentru suma de: 170 EUR Application Fee
(nerambursabila) + 160 EUR Entry Fee, la care se adauga TVA 19%. Pentru ca procedura de
acreditare sa fie demarata, trebuie facuta dovada platii acestui invoice.
Durata aproximativa pentru obtinerea acreditarii: 2 saptamani.
Intregul text al rezolutiei poate fi descarcat de pe site-ul nostru de Customer Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/resolutions.htm
SATELLITE TICKET DELIVERY OFFICE – Rezolutia 814hh
Cererea standard de acreditare / Application Form Satellite Ticket Delivery Office -
STDO in original transmisa intr-un singur exemplar completat corect si in intregime,
semnat de patronul/actionarii firmei;
Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul nostru de Customer Service:
http://www.iata.org /europe/cs sau la cerere de la biroul nostru;
1 copie dupa un Certificat Constatator emis de Ministerul Justitiei / Oficiul Registrului
Comertului pentru agentul non-IATA la care se instaleaza imprimanta . Acest document nu
trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului la biroul IATA Romania si
trebuie sa contina datele de identificare, capitalul social, asociatii, administratorii, obiectul
de activitate (activitate principala: 6330 – Activitati ale agentiilor de voiaj si a turoperatorilor;
activitati de asistenta turistica), puncte de lucru;
1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in scopuri de
TVA al agentului non -IATA;
1 copie dupa Licenta de turism a agentului non-IATA;
1 copie a documentului de livrare a seifului, din care sa reiasa greutatea acestuia (seiful
nu este necesar daca nu se pastreaza stoc suplimentar pe langa cel existent in imprimanta
de bilete).
1 scrisoare de la CRS din care sa reiasa ca este utilizator al sistemului de rezervari si ca
minim o persoana a fost instruita pentru emiterea automata a biletelor;
Foaie cu antet a agentului non -IATA.
La primirea dosarului se va emite un invoice pentru suma de: 170 EUR Application Fee
(nerambursabila) + 160 EUR Entry Fee, la care se adauga TVA 19%. Pentru ca procedura de
acreditare sa fie demarata, trebuie facuta dovada platii acestui invoice.
Durata aproximativa pentru obtinerea acreditarii: 2 saptamani.
Intregul text al rezolutiei poate fi descarcat de pe site-ul nostru de Customer Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/resolutions.htm
IATA Romania – Iunie 2007 8
MODIFICARI SURVENITE DUPA ACREDITARE
Orice modificare survenita ulterior acreditarii IATA (schimbare denumire, statut, sediu,
proprietar) trebuie comunicata in cel mai scurt timp posibil Agency Services Manager prin
intermediul formularului Notice of Change (NOC) transmis in original intr-un singur exemplar
completat corect si in intregime, semnat de patronul/actionarii firmei.
Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul nostru de Customer Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_forms.htm
La primirea Notice of Change de catre biroul nostru veti fi informati in cel mai scurt timp posibil
cu privire la procedura si taxele necesare pentru procesarea modificarii.
Orice modificare intervenita in structura personalului trebuie semnalata biroului nostru si
insotita de:
1 copie dupa Contractul de angajare si Cartea de Munca (sau document similar) a
noului agent de ticketing (copia se verifica cu originalul);
1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale absolvite de noul
agent de ticketing;

Va rugam sa ne contactati pentru orice detalii sau informatii suplimentare:
IATA Romania
Bd. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Et. 1,
America House – Galeriile Comerciale
011141 Bucuresti
Tel: +40 21 310 IATA (4282) - numai intre orele 09.00 si 12.00
Fax: +40 21 310 4283
Amalia Gheorghe
Representative, Customer Services
e-mail: GheorgheA@iata.org
Anca Apahidean
Country Manager
e-mail: ApahideanA@iata.org

Sursa : toate aceste informatii sunt preluate de pe pagina de internet a IATA - Romania www.iata.org/worldwide/europe/romania

 

  back to top
Site-uri in reteaua InfoTravelRomania:
oferte litoral Romania litoral Grecia litoral Bulgaria litoral Turcia oferte cazare Ungaria InfoTraveRomania Blog
vacante Italia litoral Spania vacante Austria litoral Malta, oferte vacante Malta InfoTraveRomania .com
Oferte all inclusive de pe litoral Bulgaria 2019 pentru o vacanta la mare. Oferte litoral Bulgaria 2019; Vacanta Bulgaria; Sejur Bulgaria Nisipurile de Aur; Constantin si Elena; Sunny Beach; Obzor; Albena; Elenite; Pomorie; Nessebar | oferte vacante Grecia
Contact portal turism InfoTravelRomania: 0723 286 309 | office [@] infotravelromania.ro |