Litoral 2017 Grecia
   
Portal turism ce prezinta piata turistica din Romania
vrem un like! blog INFOTRAVELROMANIA Twitter InfoTravelRomania YouTube InfoTravelRomania RSS InfoTravelRomania.ro Linkedin InfoTravelRomania.ro Pinterest InfoTravelRomania.ro
 
   
regim hotelier apartamente garsoniere regim hotelier apartamente garsoniere
cere vacanta ta!
Ghizi turism | Interviu | Evenimente turism | Stiri turism | Targuri Romania | Targuri int | Infotripuri | Lista mestesugari | Agentii turism | Sejururi | Circuite | Hoteluri |
   
 
Sunteti aici: Home - Agentii turism - Legislatie pentru agentia de turism

Agentie turism legislatie


Ordinul nr. 562/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism
În vigoare de la 14 aprilie 2014

În baza Referatului nr. 74 din 28 ianuarie 2014 al Direcţiei generale control şi autorizare în turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism privind justificarea emiterii ordinului pentru modificarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, având în vedere obligaţia agenţiilor de turism de a oferi garanţii acoperitoare pentru asigurarea rambursării preţului şi repatrierea consumatorilor în caz de insolvabilitate, instituită de Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite şi transpusă de Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată, ţinând seama de necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal de reglementare a activităţii de comercializare a pachetelor de servicii turistice prin intermediul agenţiilor de turism, precum şi de necesitatea eficientizării sistemului de protecţie a turiştilor în caz de insolvabilitate sau faliment al agenţiei de turism prin: eliminarea posibilităţii încheierii de către societăţile de asigurare a contractelor de asigurare cu clauză de franşiză; impunerea condiţiei privind plata integrală şi anticipată a primei de asigurare şi impunerea ca asigurarea de insolvabilitate a agenţiei de turism turoperatoare să acopere şi turistul care a contractat pachetele de servicii turistice vândute de touroperator printr-o agenţie detailistă, fiind necesar a se reglementa expres faptul că beneficiarul poliţei de asigurare este turistul indiferent dacă acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau de la agenţia de turism detailistă, având totodată în vedere necesitatea reverificării condiţiei privind deţinerea unei poliţe de asigurare valabile de către toate agenţiile de turism, în acelaşi scop al protecţiei turiştilor, în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 august 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: "(4) Se interzice încheierea poliţei de asigurare cu clauză de franşiză."
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agenţiile de turism şi turişti, indiferent de modul de prezentare a acestuia - catalog, pliant sau alt înscris, este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea ori falimentul agenţiei de turism de la care achiziţionează pachetul de servicii turistice, iar în cazul în care pachetul este contractat printr-o agenţie de turism detailistă să se consemneze că turistul este asigurat şi pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice, precum şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor."
3.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
4. În anexa la poliţa de asigurare "Condiţii de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turişti în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism", punctele 7, 7.1, 7.2 şi 10.8 se abrogă.
5. În anexa la poliţa de asigurare, punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.3. Beneficiarul - turistul, indiferent dacă acesta a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii de la agenţia de turism detailistă care a vândut pachetul de servicii în contul agenţiei touroperatoare sau persoana care achiziţionează serviciul/pachetul de servicii pentru turist."
6. În anexa la poliţa de asigurare, punctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8.1. Asiguratul are obligaţia de a plăti anticipat şi integral prima de asigurare."
7.În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Ministerul Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Turism", iar sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".

Art. II.
(1) Poliţele de asigurare încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt valabile pe întreaga perioadă de asigurare pentru care au fost încheiate, înscrisă în cuprinsul acestora.
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, agenţiile de turism sunt obligate să transmită Autorităţii Naţionale pentru Turism copia poliţei valabile de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turist, în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism.
(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează conform art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Minim 50% din personalul încadrat ca agent de turism sa fie calificat ca "agent de turism-ghid"

Atentie agentii de turism! Incepand de vineri 14 iunie 2013 au intrat in vigoare normele ordinului nr. 65/ 2013conform caruia: minim 50% din personalul încadrat ca agent de turism sa fie calificat ca "agent de turism-ghid" atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de catre un furnizor de formare profesionala profesionala autorizat sau sa detina certificat de competente profesionale pentru ocupatia/calificarea "agent de turism" emis de un centru de evaluare si certificare acreditat/autorizat.

Persoana care asigura conducerea operativa a agentiei de turism sau a filialei, sucursalei, sediului secundar, reprezentantei acesteia trebuie sa fie angajata cu contract individual de munca cu norma întreaga. Vezi aici detalii complete. Descarca document

Sursa stire: InfoTravelRomania
Data publicarii: 19 iunie 2013

Daca doriti sa faceti cursul de agent turism - ghid gasiti la ATGR cu 700 RON si la MEMENTO TRAVEL SCHOOL cu 650 RON/ persoana. Cursurile incep la 1 octombrie 2013.


 DEPARTAMENTUL DE CONTROL SI AUTORIZARE PENTRU TURISM

Certificate de clasificare, licente şi brevete de turism

 • Ordinul 65/10.06.2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism
 • Hotărârea Guvernului 121/2013  privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • Ordin1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism (ABROGAT)
 • HG 1267/18.12.2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
 • Ordin 990/2009  pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România
 • Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism
 • OG 107/1999 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Autorizatia turistica pentru plaja

 • OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
 • Legea 274/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
 • Ordin 1204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic

Ghizi de turism

PROMOVARE TURISTICĂ

Hotărârea Guvernului 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

Ordinul nr. 344/28.11.2013 privind aprobarea  listeicu manifestările expoziționale de turism din străinătate  la care Autoritatea Națională pentru Turism va participa în anul 2014

Ordinul nr.258/08.10.2013 privind aprobarea normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul nr. 234/25.09.2013 privind aprobarea normelor privind atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul nr.105/15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în țară sau în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul adresat expozanților

Ordinul nr. 92/27.02.2013 privind aprobarea listeicu manifestările expoziționale interne și internaționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism în anul 2013

Ordinul nr.294 din 28.02.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ABROGAT

Ordinul nr.914 din 03.04.2013 pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 294/28.02.2013 privind aprobarea Normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul 1169 / 18.04.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii pentru organizarea de către Ministerul Economiei prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în România, a vizitelor educaţionale şi de informare în ţară pentru reprezentanţi ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate

Ordinul nr.520 din 13.03.2013 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de prestări servicii având ca obiect achiziţionarea de servicii de producţie sau coproducţie de programe destinate difuzării de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

DEZVOLTARE TURISTICĂ

HG 1271/21.12.2011 - ”Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil”

HG 120/17.02.2010   -  Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism

Legea 526/11.12.2003  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”


Eurotrip
 
autocar litoral Grecia 2017
 
oferte Grecia 2017, charter avion Grecia
 
Hotel Mera Resort
 
transfer Italia
Circuite Romania
oferte litoral 2017 Bulgaria, oferte litoral 2017 Bulgaria
Esti ghid de turism? inscrie-te acum!
Litoral 2017 Bulgaria
litoral Bulgaria 2017

vacante in Romania

InfoTravelRomania InfoTravelGrecia InfoTravelBulgaria oferte all inclusive Antalya InfoTravelUngaria InfoTraveRomania Blog
totul despre Italia InfoTravelSpania InfoTravelAustria InfoTravelMalta.ro vacante exotice
Oferte all inclusive Litoral Bulgaria 2017 pentru o vacanta la mare. Oferte litoral Bulgaria 2017; Sejur Bulgaria Nisipurile de Aur; Constantin si Elena;
City break © 2016 All Right Reserved. "InfoTravelRomania" is a registered trademark
Contact | Despre noi | InfoTravelRomania incurajeaza invatamantul romanesc: EvaluareInteractiva.ro